Державне підприємство
UA EN RU
НОВАТОРТелефон гарячої лініїАСКОЕ
Автоматична система контролю
і обліку енергоносіїв

Актуальність впровадження АСКОЕ

Розвиток техніки викликає підвищення споживання енергоресурсів, а з іншого боку збільшення їх вартості. В таких умовах досить актуальним стає об’єктивний облік спожитих ресурсів та прийняття ефективних мір з попередження їх несанкцінованого відбору.

Дієвим методом виконання вказаних задач є створення системи, яка відображає в реальному часі поточне споживання електроенергії, води, газу. Наявність такої інформації дозволяє здійснити регулювання потужності подачі енергоносіїв тим самим зменшити питомі витрати на їх транспортування, своєчасно виявляти і усувати несправності лічильників, визначати спроби розкрадання, контролювати сплату за споживання енергоресурсів абонентами.

Надійний контроль енерговитрат

Автоматизована система контролю і обліку енергоресурсів (АСКОЕ) забезпечує комерційний і технічний облік, оперативний контроль поточного навантаження, комерційний облік і оперативний контроль споживання енергоносіїв, підтримку прийняття рішень при плануванні енергоспоживання і вироблення енергозберігаючої політики.

Особливості системи

АСКОЕ NOVATOR розроблена підприємством на базі лічильників води, газу, електроенергії, що серійно виготовляються підприємством із застосуванням засобів передачі інформації розроблених фірмами Zig Bee, M Bus, з використанням протоколів обміну інформацією DLMS, RS 485, каналу зв’язку GSM.

Розробка всіх складових частин їх виготовлення на одному підприємстві дозволяє уникнути багатьох проблем зі стиковки параметрів, опрацюванні програмного забезпечення, метрологічної атестації. Всі елементи системи перед поставкою споживачу проходять тестування і первинну перевірку органами Держстандарту.

Система обліку енергоносіїв

Система АСКОЕ для будинків, вулиць, міста, країни

Підприємство "НОВАТОР" проектує, виготовляє і впроваджує систему АСКОЕ, яка призначена для нових будівель, і модернізації раніше побудованих.

АСКОЕ складається з набору контрольно-вимірювальних приладів, ліній зв’язку (мереж передачі даних), комп’ютера і програмного забезпечення, які підключені в єдину систему для передачі даних про споживані абонентами енергоносії напряму постачальниками енергоресурсів.

Проектування, встановлення і сервісне обслуговування

  Комплект АСКОЕ:
 1. Лічильник води ЛК-15С
 2. Лічильник газу G2, 5 РЛС
 3. Лічильник електроенергії ЛО-1000 (ЛТ-1)
 4. Лічильник електроенергії ЛТ-3
 5. Лічильник води ЛК-32
 6. Маршрутизатор
 7. Концентратор
 8. Модем GSM / GPRS-USB
 9. Програмне забезпечення

Проектування і впровадження системи автоматизації

  Система АСКОЕ призначена для вирішення задач енергоринку України, Росії і країн СНД:
 • виключення безоблікового споживання електроенергії побутовим сектором;
 • контроль побутових мереж для виявлення несанкціонованого забору електроенергії;
 • моніторинг споживання і своєчасної оплати побутовими споживачами електроенергії;
 • складання балансу енергоносіїв по районам, підстанціям, будинкам;
 • планування енергоспоживання в мережах власника електроенергії;
 • здешевлення і «полегшення» конфігурацій систем збору,збереження і передачі комерційних даних.
  Система безпровідного опитування лічильників, розроблена підприємством «НОВАТОР» вирішує усі поставленні задачі, шляхом реалізації наступних функцій:
 • безконтактний збір даних обліку енергоносіїв з лічильників електроенергії;
 • дистанційний моніторинг балансу;
 • наявність в апаратурі, що використовується енергонезалежної памяті,що фіксує всі несанкціонованні дії спрямовані на систему збору даних
 • можливості безмежного розширення мережі опитування.