Державне підприємство
UA EN RU
НОВАТОРТелефон гарячої лініїЛТ-50
Лічильник води
турбінний

Призначення та галузь застосування

Лічильник води турбінний ЛТ-50... (модифікації ЛТ-50X, ЛТ-50XI — лічильник холодної води, ЛТ-50Г, ЛТ-50ГІ- лічильник гарячої води) (далі — лічильник) призначений, залежно від виконання, для вимірювання об'єму холодної питної води або об'єму гарячої води в системах гарячого водопостачання.

Лічильник застосовується для обліку спожитої води у промисловій та комунально- побутовій сферах. а також для контролю технологічних процесів.

Опис засобу вимірювальної техніки

Принцип дії лічильника полягає в відображенні механічним відліковим пристроєм витрати води в одиницях виміряного об'єму, зумовленою кількістю числа обертів турбіни, що обертається під дією потоку води, яка протікає через лічильник.

Лічильник складається з аксіальної турбіни, магнітної муфти та лічильного механізму з редуктором та відліковим пристроєм. Лічильник ЛТ-50І додатково комплектуються герконовим датчиком імпульсів.

Вода, що надходить у вимірювальну камеру лічильника, обертає турбіну, вісь якої розташована паралельно напрямку потоку води на вході в лічильники. Число обертів турбіни, пропорційне об'єму води, що протікає через лічильники, за допомогою магнітної муфти передається на лічильний механізм. Вимірювальна камера/порожнина та камера, в якій розміщений лічильний механізм, герметично розділені.

Показники загального об'єму води, що протікає через лічильник, відображаються в метрах кубічних цифровими і стрілочним індикатором, розташованим на шкалі лічильника

Цифровийий індикатор лічильника містить вісім розрядів, кратних х10n:

- сім цифр до коми (ролики чорного кольору) - в метрах кубічних;
- цифра після коми (ролик червоного кольору) - в частках, кратних іх10" метра кубічного.

На шкалі лічильника розміщений стрілочний індикатор червоного кольору, що відображає значення виміряного об'єму в частках, кратних 1х10-1 метра кубічного.

На шкалу пристрою відображення виведено рухомий елемент («зірочка»), який використовується для оптоелектронної реєстрації числа обертів під час випробувань і повірки лічильників.

Найменування характеристики Значення характеристики
1. Номінальний діаметр (DN),мм 50
2. Кількість розрядів відлікового пристрою для
відображення цілих значень виміряного об'єму
(максимальне значення виміряного об'єму, м3)


7(9999999)
3. Еайменша ціна поділки відлікового пристрою,
м3
1х10-2
4. Клас точності 2
5. Границі допустимої основної відносної похибки
лічильника, %
від Q1 (включно) до Q2
від Q2 (включно) до Q4
для лічильника ЛТ-50Х, ЛТ-50ХІ
для лічильника ЛТ-50Г, ЛТ-50ГІ

±5.0

±2.0
±3.0
6. Клас температур
для ЛТ-50Х, ЛТ-50ХІ
для ЛТ-50Г, ЛТ-50ГІ
Т30 (від 0.1 до 30 °С)
Т30/90 (від 30 до 90 °С)
7. Об'ємна витрата води, м3/год:
мінімальна (Q1)
перехідна (Q2)
номінальна (Q3)
максимальна (Q4)
0.625
1
25
31.25
8. Максимальний тиск води, МПа 1.0
9. Габаритні ромзіри, мм, не більше:
без герконового датчика імпульсів
з герконовим датчиком імпульсів
200х165х215
200х165х235
10. Маса, кг, не більше:
без герконового датчика імпульсного виходу
з герконовим датчиком імпульсного виходу
15.0
15.2
11. Клас зовнішніх механічних умов М1
12. Клас зовнішніх електромагнітних умов Е1
13. Клас втрати тиску Δр63
14. Ступінь захисту лічильника від впливу зовнішніх
впливаючих факторів
ІРХ1
15. Середнє напрацювання на відмову лічильника,
не менше, год
10000
16. Умови експлуатації
- температура навколишнього повітря, °С
- відносна вологість повітря при температурі
35 °С, %
від 5 до 55

до 80