G1,6РЛЕ-Т

Призначення та галузь застосування

Лічильники газу роторні G1,6РЛЕ-Т, G2,5РЛЕ–Т, G4РЛЕ–Т; G6РЛЕ–Т, G10РЛЕ, G10РЛЕ-Т, (далі за текстом - лічильники) призначені для виміру об'єму природного газу і парів скрапленого вуглеводневого газу при проведенні комерційного обліку на об'єктах газоспоживання.

Лічильники відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки. Призначеним органом на лічильники видано сертифікати перевірки типу:

 • UA.TR.113-0105-18-на лічильник G1,6РЛЕ-Т;
 • UA.TR.055.ST.047-19 версія 1-на лічильники G2,5РЛЕ-Т, G4РЛЕ-Т, G6РЛЕ-Т;
 • UA.TR.055. ST.050-19 версія 1 на лічильники G10РЛЕ, G10РЛЕ-Т,

що свідчить про стабільність метрологічних характеристик лічильників, стійкість до кліматичних факторів і впливу поля постійних магнітів.

Лічильник реагує на вплив поля постійних магнітів, зі значенням магнітної індукції від 450 мТ і більше. При цьому на індикаторі лічильника з’являються написи «Error-7» та «магніт», що свідчить про несанкціоноване втручання в роботу лічильника.

В лічильниках передбачена можливість під’єднання модулів зв’язку для дистанційної передачі даних.

Лічильники G1,6РЛЕ-Т, G2,5РЛЕ-Т; G4РЛЕ-Т, G6РЛЕ-Т; відповідають класу точності 1,5, лічильники G10РЛЕ, G10РЛЕ-Т відповідають класу 1,0.

Лічильники зареєстровані в реєстрах сертифікатів відповідності органів з оцінки відповідності.

За зовнішніми механічними умовами лічильники належать до класу М1, за зовнішніми електромагнітними умовами - до класу Е1.

Лічильники вибухозахищені та відповідають вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухобезпечному середовищі (постанова КМУ від 28 грудня 2016р. №1055).

Середній термін служби лічильника, з урахуванням технічного обслуговування, регламентованого інструкцією з експлуатації, не менше 20 років.

Електронний відліковий пристрій має кілька режимів індикації. Переключення між режимами індикації відбувається або періодично, або по команді через оптопорт.

Електронний відліковий пристрій має режим індикації виміряного об’єму газу, в якому висвічується його поточне значення. Час індикації ~30 сек.

Електронний відліковий пристрій має енергонезалежну пам’ять для забезпечення збереження показів відлікового пристрою, градуювальних даних та іншої інформації, необхідної для забезпечення роботи лічильників.

Поточні покази об’єму газу записуються в енергонезалежну пам’ять приблизно один раз на годину.

Припинення живлення не спричиняє зміну показів, які зберігаються в енергонезалежній пам’яті.

Після відновлення живлення метрологічні характеристики лічильників не змінюються.

Час гарантованого збереження інформації в енергонезалежній пам’яті не менше 8 років.

Живлення відлікового пристрою та всіх електричних кіл лічильників повинно здійснюватись від літієвого елементу живлення напругою 3,6В. Строк служби джерела живлення лічильника становить не менше восьми років. Після закінчення 90% строку його служби на табло повинен з’являтись напис «Error6».

Всі лічильники, крім лічильника G10РЛЕ, що працює з промисловим коректором, обладнані пристроєм термокорекції.

Покази відлікового пристрою не змінюються під час протікання газу в напрямку, протилежному до зазначеного на корпусі лічильника.

В газову мережу лічильники встановлюються (в залежності від замовлення) за допомогою приварювання вихідних патрубків до труб газової мережі або за допомогою гнучкого шланга.

Лічильник газу G10РЛЕ-Т
Лічильник газу G10РЛЕ-Т

Будова і принцип дії лічильника газу

Лічильник складається з двох основних вузлів, виготовлених в одному корпусі: вимірювача і електронного лічильного механізму.

Вимірювач складається з корпусу і двох розміщених у ньому роторів вісімкоподібної форми, які розташовані у взаємно перпендикулярному положенні і обертаються в протилежних напрямках.

Корпус з двох сторін закритий стінками, на яких змонтовані дві пари підшипників, що є опорами роторів. На валах роторів встановлені синхронізуючі шестерні, які забезпечують належне положення одного ротора відносно іншого при їх обертанні. На осі одного з роторів встановлено диск датчика, розділений на темний та дзеркальний сектори, за допомогою якого та оптичної пари інфрачервоного діапазону – світлодіод та фото транзистор. здійснюється зйом інформації про оберти ротора.

Оптична пара працює в імпульсному режимі для збереження ємності батареї. Для визначення напряму обертання роторів встановлено дві оптопари.

Вимірювання температури газу забезпечує чутливий термодатчик із стабільним температурним коефіцієнтом опору, який розміщується в каналі протікання газу і під’єднаний до мікроконтролера.

Будова лічильника газу G10РЛЕ-Т

Контролер модуля електроніки одержує інформацію від датчиків витрат та температури і вираховує скоригований об’єм газу, що висвітлюється на дисплеї.

Оптичний порт лічильника використовується для зчитування інформації з пам’яті контролера, управління режимом роботи інформаційного порта в процесі повірки або при необхідності зйому інформації оператором експлуатуючої організації за допомогою адаптера. Адаптер і програмне забезпечення поставляється виробником по замовленню.

Принцип дії вимірювання лічильником об’єму газу полягає в тому, що обертання двох роторів відбувається за рахунок різниці тисків на вході і виході вимірювача. Вимірювальний об’єм лічильника визначається простором між внутрішньою стінкою корпуса і поверхнею роторів.

Газ, що надходить в лічильник, змушує обертатися один з роторів. Через синхронізуючі шестерні рух передається другому ротору, який обертається в протилежному напрямку.

Одна з камер в початковому положенні роторів містить певний об’єм газу. При обертанні ротора цей газ витісняється із лічильника. Одночасно заповнюється інша камера. Таким чином, за один повний оберт роторів відбувається чотирикратне заповнення вимірювальних камер і витіснення з них газу.

Завдяки високій стабільності метрологічних характеристик, лічильник забезпечує високу точність вимірювань на протязі всього терміну експлуатації.

Параметри
Лічильники
G1,РЛЕ-Т G2,РЛЕ-Т G4РЛЕ-Т G6РЛЕ-Т G10РЛЕ G10РЛЕ-Т
1. Максимальна витрата, м3/год 2.5 4 6 10 16 16
2. Перехідна витрата, м3/год 0.25 0.4 0.6 1.0 0.8 0.8
3. Мінімальна витрата, м3/год 0,016 0.025 0.04 0.06 0.10 0.10
4. Перевантажувальна витрата, м3/год 3.0 4.8 7.2 12.0 19.2 19.2
5. Втрата тиску Па 200 200 200 200 300 300
6. Максимальний надлишковий
робочий тиск кПа, не більше
50 300 50
7. Межі допустимої відносної похибки,
 • Qmin≤Q<Qt
 • Qt≤Q≤Qmax

±3.0%
±1.5%

±2.0%
±1.0%
8. Температура експлуатації °С -25 °С до 70 °С -25 °С до 55 °С -25 °С до 70 °С
9. Міжпровірочний інтервал, років 8 2 8
10. Діаметр умовного проходу, мм 15 або 20 32
11. Матеріал основних деталей алюмінієві сплави
12. Габаритні розміри, мм 130х100х100 155х100х100
13. Маса без комплекту монтажних частин, кг 1.4 3.0

Переваги:

 • наявність електронного модуля дозволяє коригувати метрологічну характеристику лічильника, тобто проводить облік споживаного газу з мінімальною похибкою;
 • коригування обліку споживання в залежності від температури газу, що поступає;
 • захист від несанкціонованого втручання в роботу лічильника у т.ч. впливом магнітного поля;
 • зберігання результатів вимірювань в енергонезалежній пам’яті;
 • збереження стабільності метрологічних характеристик на протязі всього строку служби;
 • підвищений рівень безпеки експлуатації лічильників при температурі довкілля до 70 Сº, що дозволяє встановлювати лічильник в безпосередній близькості до газової плити в приміщеннях з малою корисною площею кухонь;
 • сучасна конструкція, малі габарити забезпечують комфортність експлуатації і обслуговування;
 • лічильники NOVATOR G1,6 РЛЕ-Т, G2,5 РЛЕ-Т, G4 РЛЕ-Т,G6 РЛЕ-Т, G10 РЛЕ-Т можуть постачатись в комплекті з високоефективним фільтром-відстійником, що продовжує строк служби лічильника.