ЛК-15Х

Призначення та галузь застосування

Лічильник води крильчастий ЛК-… (модифікації 15Х, 15Х-100, 20Х, 25Х, 32Х, 40Х – лічильник холодної води, 15Г, 15Г-100, 20Г, 25Г, 32Г, 40Г – лічильник гарячої води, 15У, 20У – лічильник холодної та гарячої води), (далі – лічильник) призначений, залежно від модифікації, для вимірювання об’єму холодної питної води, об’єму гарячої води в системах гарячого водопостачання або об’єму холодної питної та гарячої води.

Лічильник застосовується для обліку спожитої води у промисловій та комунально- побутовій сферах, а також для контролю технологічних процесів.

Конструкція

Лічильник складається з аксіальної турбіни, магнітної муфти та лічильного механізму з редуктором та відліковим пристроєм. Всі модифікації лічильника (крім 15Х-100 та 15Г-100) можуть додатково комплектуватися допоміжним пристроєм герконовим датчиком імпульсного виходу.

Вимірювальна порожнина та камера, в якій розміщений лічильний механізм, герметично розділені.

Лічильник не призначений для вимірювання зворотного потоку. Напрямок потоку позначено стрілкою на корпусі лічильника.

Умовне позначення лічильника: ЛК-DNI X, де:

 • ЛК - позначення типу;
 • DN I X - позначення модифікації (I - позначення виконання з імпульсним виходом).

Принцип дії лічильника полягає в відображенні механічним відліковим пристроєм витрати води в одиницях виміряного об’єму, зумовленою кількістю числа обертів турбіни (крильчастого модуля), що обертається під дією потоку води, яка протікає через лічильник.

Вода, що надходить у вимірювальну камеру лічильника, обертає крильчастий модуль, вісь якого розташована перпендикулярно напрямку потоку води на вході в лічильник. Число обертів крильчастого модуля, пропорційне об’єму води, що протікає через лічильник, за допомогою магнітної муфти передається на лічильний механізм.

Число обертів крильчатого механізму, пропорційне об’єму води, що протікає через лічильники, за допомогою магнітної муфти передається на лічильний механізм.

Відображення результатів вимірювань

Відображення результатів вимірювання здійснюється за допомогою роликових індикаторів. Показники загального об’єму води, що протікає через лічильник, відображаються в метрах кубічних роликовим і стрілочним індикатором, розташованим на шкалі лічильника.

Роликовий індикатор лічильника містить п’ять розрядів (для модифікації ЛК-40 – шість), кратних х10n:

 • п'ять цифр до коми (ролики чорного кольору) - в метрах кубічних м3;
 • цифри після коми (ролики червоного кольору) – в частках, кратних 1x10-3 метра кубічного для модифікацій 15Х, 15Х-100, 20Х, 25Х, 32Х, 15Г, 15Г-100, 20Г, 25Г, 32Г, 15У, 20У та 1x10-2 метра кубічного для модифікацій 40Х, 40Г.

На шкалі лічильника розміщений стрілочний індикатор червоного кольору, що відображає значення виміряного об’єму в частках, кратних 1x10-4 метра кубічного для модифікацій 15Х, 15Х-100, 20Х, 25Х, 32Х, 15Г, 15Г-100, 20Г, 25Г, 32Г, 15У, 20У та 1x10-3 метра кубічного для модифікацій 40Х, 40Г.

На шкалу пристрою відображення виведено рухомий елемент («зірочка»), який використовується для оптоелектронної реєстрації числа обертів під час випробувань і повірки лічильників.

ЛК-15
ЛК-15
ЛК-15
ЛК-15
ЛК-15
Найменування характеристики
Значення характеристики
1. Номінальний діаметер (DN), мм 15 15 20 25 32 40
2. Кількість розярдів відлікового
пристрою для відображення цілих
значень виміряного об'єму
(максимальне значення виміряного
об'єму, м3)
5
(99999)
5
(99999)
5
(99999)
5
(99999)
5
(99999)
6
(99999)
3. Найменша ціна поділки
відлікового пристрою, м3
1x10-4 1x10-4 1x10-4 1x10-4 1x10-4 1x10-3
4. Клас точності 2
5. Границі допустимої основної відносної похибки лічильника, %
 • від Q1 (включно) до Q2
 • від Q2 (включно) до Q4
 • для лічильника ЛК-DNХ
 • для лічильника ЛК-DNГ
 • для лічильника ЛК-DNУ

±5.0

±2.0
±3.0
±3.0
6. Клас температур
 • для лічильника ЛК-DNХ
 • для лічильника ЛК-DNГ
 • для лічильника ЛК-DNУ

Т30 (від 0.1 до 30 °С)
Т30/90 (від 30 до 90 °с)
Т90 (від 0.1 до 90 °С)
7. Об'ємна витрата води в горизонтальному положенні H, м3/год:
 • мінімальна (Q1)
 • перехідна (Q2)
 • номінальна (Q3)
 • максимальна (Q4)

0.032
0.0512
1.6
2.0

0.025
0.040
2.5
3.125

0.050
0.080
2.5
3.125

0.080
0.128
4.0
5.0

0.126
0.2016
6.3
7.875

0.2
0.32
10.0
12.5
8. Об'ємна витрата води в вертикальному положенні V, м3/год:
 • мінімальна (Q1)
 • перехідна (Q2)
 • номінальна (Q3)
 • максимальна (Q4)

0.040
0.064
1.6
2.0

0.0625
0.100
2.5
3.125

0.0625
0.10
2.5
3.125


-


-


-
9. Максимальний тиск води, МПа 1.0
10. Габаритні розміри, мм, не
більше:
110x80x85 110x80x85 130x80x95 260x105x140 260x105x140 300x110x154
11. Маса, кг, не бліьше
 • без герконового датчика імпульсного виходу
 • з герконовим датчиком імпульсного виходу

0.65
0.85

0.65

0.87
1.07

3.6
3.8

3.6
3.8

5.5
5.7
12. Клас зовнішніх механічних умов відповідно до ДСТУ OIML D 11:2018 M1
13. Клас чутливості до профілю потоку U3/D3
14. Клас втрати тиску Δp63
15. Середнє напрацювання на
відмову лічильника, не менше, год
10000
16. Умови експлуатації
 • температура навколишнього повітря, °С
 • відносна вологість, повітря при температурі 35 °С, %

від 5 до 55
до 80
17. Ціна імпульсу лічильника з імпульсним виходом, м3 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01
18. Середній строк служби, років 12

Вимоги щодо експлуатування

Лічильники повинні експлуатуватися з урахуванням місцевих кліматичних умов відповідно до цього опису, ТУ У 26.5-22987900.012:2017 «Технічні умови. Лічильники води крильчасті ЛК» зі змінами, а також відкритості чи закритості передбачуваного місця використання.

Засоби захисту

Захист апаратного забезпечення від несанкціонованого втручання здійснюється за допомогою пломбування.

Маркування та написи

На лічильник нанесено такі дані:

 • назва або товарний знак підприємства-виробника;
 • відношення Q3/Q1 в горизонтальному та вертикальному положеннях;
 • номінальна витрата Q3;
 • клас чутливості до профілю потоку;
 • клас зовнішніх механічних умов;
 • порядковий номер лічильника за системою нумерації підприємства-виробника;
 • рік випуску;
 • умовне позначення одиниці вимірювань (m3).

Місце нанесення маркування відповідності - на дисплеї та в паспорті лічильника.