ЛТ-50

Опис типу засобу вимірювальної техніки

Лічильник води турбінний ЛТ-50… (модифікації ...Х, ...ХІ – лічильник холодної води, ...Г, ...ГІ - лічильник гарячої води) (далі – лічильник) призначений, залежно від виконання, для вимірювання об’єму холодної питної води або об’єму гарячої води в системах водопостачання. Лічильник застосовується для обліку спожитої води у промисловій та комунально-побутовій сферах, а також для контролю технологічних процесів.

Конструкція

Лічильник складається з аксіальної турбіни, магнітної муфти та лічильного механізму з редуктором та відліковим пристроєм. Лічильник ЛТ-50ГІ та ЛТ-50ХІ додатково комплектуються герконовим датчиком імпульсів. Вимірювальна камера/порожнина та камера, в якій розміщений лічильний механізм, герметично розділені. Лічильник не призначений для вимірювання зворотного потоку. Напрямок потоку позначено стрілкою на корпусі лічильника.

Умовне позначення лічильника: ЛТ-DN X(Г) I, де:

 • ЛТ – позначення типу;
 • DN – чисельне значення номінального діаметра, виражене в міліметрах;
 • Х – лічильники, призначені для вимірювання об’єму холодної води;
 • Г – лічильники, призначені для вимірювання об’єму гарячої води;
 • I – наявність в лічильниках води допоміжного пристрою (імпульсного виходу).

Принцип дії лічильника полягає в відображенні механічним відліковим пристроєм витрати води в одиницях виміряного об’єму, зумовленою кількістю числа обертів турбіни, що обертається під дією потоку води, яка протікає через лічильник.

Технічні засоби

Вода, що надходить у вимірювальну камеру лічильника, обертає турбіну, вісь якої розташована паралельно напрямку потоку води на вході в лічильники. Число обертів турбіни, пропорційне об’єму води, що протікає через лічильники, за допомогою магнітної муфти передається на лічильний механізм.

Відображення результатів вимірювань

Показники загального об’єму води, що протікає через лічильник, відображаються в метрах кубічних цифровим і стрілочним індикаторами, розташованими на шкалі лічильника( рисунок 1).

Цифровий індикатор лічильника містить вісім розрядів, кратних х10n:

 • сім цифр до коми (ролики чорного кольору) – в метрах кубічних
 • цифра після коми (ролик червоного кольору) – в частках, кратних 1x10-1 метра кубічного.

На шкалі лічильника розміщений стрілочний індикатор червоного кольору, що відображає значення виміряного об’єму в частках, кратних 1x10-2 метра кубічного. На шкалу пристрою відображення виведено рухомий елемент («зірочка»), який використовується для оптоелектронної реєстрації числа обертів під час випробувань і повірки лічильників.

ЛК-15
Найменування характеристики
Значення характеристики
1. Номінальний діаметер (DN), мм 50
2. Кількість розярдів відлікового
пристрою для відображення цілих
значень виміряного об'єму
(максимальне значення виміряного
об'єму, м3)
7
(9999999)
3. Найменша ціна поділки
відлікового пристрою, м3
1x10-2
4. Клас точності 2
5. Границі допустимої
основної відносної похибки лічильника, %
 • від Q1 (включно) до Q2
 • від Q2 (включно) до Q4
 • для лічильника ЛТ-50Х, ЛТ-50ХІ
 • для лічильника ЛТ-50Г, ЛТ-50ГІ


±5.0

±2.0
±3.0
6. Клас температур
 • для ЛТ-50Х, ЛТ-50ХІ
 • для ЛТ-50Г, ЛТ-50ГІ

Т30 (від 0.1 до 30 °С)
Т30/90 (від 30 до 90 °с)
7. Об'ємна витрата води, м3/год:
 • мінімальна (Q1)
 • перехідна (Q2)
 • номінальна (Q3)
 • максимальна (Q4)

0.625
1
25
31.25
8. Максимальний тиск води, МПа 1.0
9. Габаритні розміри, мм, не більше:
 • без герконового датчика імпульсів
 • з герконовим датчиком імпульсів

200х165х215
200х165х235
10. Маса, кг, не бліьше
 • без герконового датчика імпульсного виходу
 • з герконовим датчиком імпульсного виходу

15.0
15.2
11. Клас зовнішніх механічних умов M1
12. Клас зовнішніх електромагнітних умов Е1
13. Клас втрати тиску Δp63
14. Ступінь захисту лічильника від
дії зовнішніх впливаючих факторів
IPX1
15. Середнє напрацювання на
відмову лічильника, не менше, год
10000
16. Умови експлуатації
 • температура навколишнього повітря, °С
 • відносна вологість, повітря при температурі 35 °С, %

від 5 до 55
до 80

Вимоги щодо експлуатування

Лічильники повинні експлуатуватися з урахуванням місцевих кліматичних умов відповідно до цього опису, ТУ У 26.5-22987900.042:2017 «Технічні умови. Лічильники води турбінні ЛТ», а також відкритості чи закритості передбачуваного місця використання..

Засоби захисту

Захист апаратного забезпечення від несанкціонованого втручання здійснюється за допомогою пломбування.

Маркування та написи

На лічильник нанесено такі дані:

 • - одиницю вимірювання, м3;
 • - числове значення Q3 та відношення Q3/Q1;
 • - товарний знак підприємства-виробника;
 • - умовне позначення лічильника;
 • - заводський порядковий номер по системі нумерації підприємства-виробника;
 • - знак відповідності та додаткове метрологічне маркування;
 • - літеру Н;
 • - клас температури, коли він відрізняється від Т30;
 • - клас профілю потоку, коли він відрізняється від U0/D0;
 • - клас за зовнішніми механічними умовами М1.

Місце нанесення маркування відповідності - на дисплеї та в паспорті лічильника.